Bilimsel Program

10 Ekim 2019 Perşembe
13:30-14:00 Açılış
14:00-16:00 Psikiyatride ilginç konular Paneli (I)
Aktivatör moderatörler: Prof. Dr. İlkin İÇELLİ, Prof. Dr. Ahmet ÇELİKKOL
*Uzayda psikoloji ve psikiyatri: Prof. Dr. Muzaffer ÇETİNGÜÇ
*Kadın hayattan ne ister? Prof Dr. Sunar BİRSÖZ
*Cinsellikte “köle ve efendi” ilişkisi: Doç. Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ
*Travma sonrası stres bozukluğunda izlenen ve kişiyi rahatsız eden kâbusları önlemeye özgün yeni bir tedavi yaklaşımı: Antihipertansif ilaç kullanımı:
Prof. Dr. Murat DEMET
*Psikiyatride şiir, şiirde psikiyatri: Prof. Dr. Yusuf ALPER
*Kök hücre tedavisi: Depresyon ve şizofrenide yeni bir tedavi yaklaşımı:
Prof. Dr. Çiğdem AKDEMİR
16:00-16:30  Kahve arası
16:30-18:30 Adli psikiyatri konusunda psikiyatristleri ilgilendiren önemli konular paneli
Aktivatör moderatörler; Prof. Dr. Ahmet Rıfat ŞAHİN, Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU
*Adli psikiyatri yönünden “Alkol ve madde bağımlılarının zorunlu tedavisi”:
Prof. Dr. Duran ÇAKMAK
*Yeni “Engellilik yönetmeliğine göre psikiyatrik değerlendirme” nasıl yapılmalıdır?
Doç. Dr. Hasan KARADAĞ
* Adli psikiyatri yönünden “Cezai sorumluluğun değerlendirilmesi” konusunda, hangi olgularda “klinik gözlem” gerekmektedir? Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU
*Psikiyatri uygulamalarında “Temaruzun gerçekçi değerlendirilmesi” nasıl yapılmalıdır (Örn; Değerlendirmedeki yanılgılar, ön yargılara dayanan temaruz değerlendirmesi vb.).
Prof. Dr. Servet EBRİNÇ
*Psikiyatrik hastalıklarda denetimli serbestlik uygulaması?
Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK
*Cinsel şiddet uygulayanlarda “zorunlu tedavi” kimlere uygulanır?
Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ
19:30-21:30  Akşam Yemeği
11 Ekim 2019 Cuma
08:30-10:30 2019 yılında şizofrenide güncel ve akılcı tedavi yaklaşımları paneli
Aktivatör moderatörler; Prof. Dr. Orhan DOĞAN, Doç. Dr. Levent ATİK
*2019 yılında şizofrenide yeni bir tedavi yaklaşımı: Antibiyotik kullanımı.
Doç. Dr. Yasemin GÖRGÜLÜ
*2019 yılında “Şizo-obsesif spektrum bozuklukları ve tedavileri” konusunda son yaklaşımlar? Prof. Dr. Tunay KARLIDERE
* 2019 yılında “Tedaviye dirençli şizofreni”de (klozapin haricindeki) yeni tedavi yaklaşımları? Prof. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ
*Uzun etkili antipsikotik kullanımı: Hangi hastada hangi ilaç? Ne zaman? Ne dozda? Ne kadar süre? Avantaj ve dezavantajları nelerdir: Prof. Dr. Kemal YAZICI
*Psikiyatrik hastalıkların etiyolojisinde yeni bir yaklaşım; Kimerizm.
Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN
*Şizofrenide yeni bir tedavi yaklaşımı: “Avatar tedavisi”. Mesleğimizi elimizden alabilir mi? Prof. Dr. Köksal ALPTEKİN
10:30-11:00  Kahve arası
11:00-12:00 Satellit Sempozyum
Depresyon tedavisinde beklemek mi? eklemek mi ?
Konuşmacı:
Prof. Dr Changsu Han
Prof. Dr. Nesrin Dilbaz
12:00-13:30  Öğle Yemeği
13:30-15:30 2019 yılında duygu durumu bozukluklarında güncel ve akılcı tedavi yaklaşımları paneli
Aktivatör moderatörler: Prof. Dr. Engin EKER, Prof. Dr. Tayfun TURAN
* 2019 yılında “Postpartum depresyon” tedavisine özgün etkili, yeni ilaç tedavisi?
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
*”Bipolar depresyon ve tekrarlayıcı major depresyon”unun klinik ayrımı (aile öyküsü olmayan/bilinmeyen bir hastada) ve tedavileri hangi belirtilere göre yapılır
Prof. Dr. Sermin KESEBİR
*Bipolar bozukluğu ve ailesinde bipolar öyküsü olan bir hasta (ya da eş adayı), evlilik yapma konusunu danıştıklarında, neler söylenebilir?, neler söylenmeyebilir?
Doç. Dr. Mine ŞAHİNGÖZ
*2019 yılında “Dirençli major ve bipolar depresyon” tedavisinde gelinen son nokta: İntra nasal ketamin, aripiprazol, ketiapin vb.yeni nesil antipsikotikler ve diğer yeni tedavilerin (örn: tetrasiklin antibiyotikler vb.) kullanımı? Prof. Dr. Erdal IŞIK
* “Bipolar bozukluk” sürdürüm tedavide kullanılan lityum, antikonvülzan ve atipik
antipsikotikler arasında; gerek manik / depresif epizodları önleme, gerekse bu epizodlardaki intihar riskini azaltma konusunda “etkinlik farkları” var mıdır? Bu olgularda Antidepresan kullanma kriterleri nelerdir Prof. Dr. Kürşat ALTINBAŞ
*”Bipolar bozukluk” ile ilgili, ilginç hasta öyküleri ve tedavi yaklaşımları:
Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ
15:30-16:00  Kahve arası
16:00-17:00 Satellit Sempozyum
Depresyonda işlevsel iyileşme
Konuşmacı: Prof. Dr Erdal Işık
17:00-19:00 Erişkin, ergen ve çocuk psikiyatristlerini ilgilendiren önemli ortak konular paneli
Aktivatör moderatörler; Prof. Dr. Taha KARAMAN, Prof. Dr. Yasemen IŞIK TANER
Borderleine (sınır) kişilik bozukluğu tanısı konan gençlere ve ailelerine yönelik tedavi yaklaşımımız nasıl olmalıdır?
*Hangi hastalarda, hangi tedavi yöntemleri öncelik kazanmalıdır (İlaç tedavisi, psikoterapötik uygulamalar vb.).
*Hasta–hekim ilişkisinde borderline hastalarda uyulması gereken psikoterapötik ve etik kurallar nelerdir? Bunlara uymamak, hasta ve hekimi açısından ne gibi olumsuz, tehlikeli ya da yasal sorunlara yol açabilir?
*Bu hastalarla psikoterapötik tedavideki olası transferans ve kontr transferans süreçleri ne biçimde ortaya çıkar ve nasıl çalışılmalıdır? (örnekler üzerinde).
*Borderline hastalarda, hangi şemalarla çalışılır?
*Özellikle intihar olasılığı konusunda hekimi uyarıcı ilk sinyaller nelerdir? Hekim bu konuda neler yapmalıdır?
* Ergenlerde genel olarak izlenen ve tedavi uyumunu bozan “hekime bağımlı hale gelme endişesi” göz önüne alındığında, hasta-hekim-aile ilişkisi ne şekilde kurulmalıdır?
*Hastaların acting-out davranışları (örn; alkol-madde alma, gelişigüzel ilişkilere girme vb.) karşısında ya da özellikle intihar riski bulunmasına rağmen tedaviyi terk etme isteği/terk vb. durumlarda hekimin tutumu nasıl olmalıdır?
* Bu hastalarda; hangi farmakolojik, hangi psikoterapötik (örn; Psikodinamik yönelimli tedaviler, şema terapi, diyalektik tedavi vb.) tedaviler, nasıl uygulanmalıdır? (örnekler üzerinde)
Prof. Dr. Müge TAMAR, Doç. Dr. Defne TAMAR, UZ. Dr. Alp KARAOSMANOĞLU
2019 yılında çocuk/ergen “DEHB” da günlük pratikle ilişkili sorular ve yanıtlar;
*Çocuk ve ergenlerdeki hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğunun kesin tanısı nasıl konmalıdır?
*Gerekli ilaçlar kaç yaşında ve kimlere verilmeli? Kimlere verilmemeli?, Ne kadar süreyle kullanılmalıdır?
*İlaç kullanma kriterleri nelerdir? Hangi hastada hangi ilaç verilmelidir?
* İlaç dışı yöntemlerin yararları var mıdır?
*Tedavi sürecinde hasta-hekim-aile üçgenindeki roller nasıl olmalıdır?
*Hangi hastada, hangi ilaç, ilaç ne zaman kesilmelidir?
*Çocuk ve ergenlere uygulanacak tedavilerin, erişkinlerde uygulanan tedavilerle farkları var mıdır?
*Tedavi edilmemenin şu anki ve gelecekteki olumsuz sonuçları neler olabilir?
Prof. Dr. Yasemen IŞIK TANER
*Güncel bir konu; Mavi balina: Bu bilgisayar oyunu, gerçekten gençlerin intiharına yol açabilir mi? Bu oyun kimlerde, hangi etkileri yapabilir? Burada rolü olan temel konular nelerdir? Mavi balina ile ilgili mitler ve gerçekler nelerdir?
Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ
19:00-21:30  Akşam Yemeği
21:30-23:00 Psikiyatride müzik: Uz. Dr. Samuray ÖZDEMİR
12 Ekim 2019 Cumartesi
8:30-10:30 Psikiyatride ilginç konular paneli (II)
Aktivatör yöneticiler: Prof. Dr. Kerem DOKSAT, Prof. Dr. Ertan TEZCAN
*Kannabionid deriveleri ve psilosibin gibi maddeler; Depresyona mı neden olurlar? Depresyonu tedavi mi ederler? Prof. Dr. Zehra Arıkan
*”Konversiyon” olgularında, poliklinikte “hipnoterapi” uygulaması nasıl yapılır?
Doç. Dr Erdal ERŞAN
*Şizofrenide metakognitif tedavi: Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ
*Psikoterapi beyni değiştirebilir mi? Mitler ve gerçekler: Doç. Dr. Murat ERKIRAN
*Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi hastalıklarda, hastanın işlevselliğini bozan bilişsel bozuklukta rolü olan düzeneklerin benzer ve farklı yönleri nelerdir:
Prof. Dr. Selçuk KIRLI
*2019 yılında OKB ve dirençli OKB’de metakognitif tedavi nasıl uygulanır;
Prof. Dr. Murad ATMACA
10:30-11:00  Kahve arası
11:00-12:00 Satellit Sempozyum
2019 yılında şizofreni tedavisinde uzun etkili antipsikotik kullanımı
Moderatör : Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ
Prof. Dr. Pedro Manuel
Sanchez Gomez
12:00-13:30  Öğle Yemeği
13:30-15:30 Çeşitli psikoterapötik yaklaşımların (sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisi üzerinden) teknik ve yaklaşım yönlerinden benzer ve farklı yönleri (örnekler üzerinde)
Aktivatör yöneticiler: Prof. Dr. Erol GÖKA, Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ
*Şefkat terapisi: Doç. Dr. Zümra ATALAY
*SAB’da bilişsel-davranışçı tedavi tekniğinde, pratikte hangi metaforlar kullanılabilir? Doç. Dr. Nurhan FISTIKÇI
*SAB’da örneklerle şema terapi: Uzm. Dr. Alp KARAOSMANOĞLU
*Mildfulness tekniği (örneklerle): Doç. Dr. Zümra ATALAY
*SAB’da psikanalitik tedavi tekniği: Prof. Dr. Aslı ÇEPİK KURUOĞLU
*2019 yılında sosyal anksiyete bozukluğunun farmakolojik tedavisinde gelinen son nokta: Prof. Dr. Levent SEVİNÇOK
15:30-16:00  Kahve arası
16:00-17:00 Satellit Sempozyum
Şizofreni ve tedavisinde yeni ufuklar
Prof. Dr.Erdal Işık
17:00-19:00 Hastaları kısa süreli muayene ve tedavi etme zorunluluğu olan poliklinik koşullarında, günlük pratikte kullanılabilecek bilişsel-davranışçı tedavi metaforları (Örnekler üzerinde) ?
Aktivatör moderatörler: Prof. Dr. Lut TAMAM, Prof. Dr. Arif VERİMLİ
*”Öfke kontrol bozukluğu” olgularında, BDT ile ilgili hangi metaforlar kullanılır?
Prof. Dr. Mustafa ARI
* “Panik bozuklukta” BDT ile ilgili hangi metaforlar kullanılır?
Prof. Dr. Aylin ERTEKİN YAZICI
*”Yeme bozukluğu olanlarda”, BDT ile ilgili hangi metaforlar kullanılır?
Doç. Dr. Hayriye BAYKAN
*”Kumar bağımlılığı ve Bedensel belirti bozukluğunda” (DSM-V) BDT ile ilgili hangi metaforlar kullanılır?
Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ
* BDT her şeyi kabul eder mi? Mesela metafor? Prof. Dr. Atila EROL
* Hezeyan ve halüsinasyonlar, OKB, kişilik bozuklukları ve depresyonun tedavisinde, poliklinik şartlarında BDT ile ilgili kullanılabilecek metaforlar nelerdir?
Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR
19:30-21:00  Akşam Yemeği
21:00-23:00 Psikiyatri ve makamlar: Yrd. Doç. Dr. Adnan ÇOBAN
13 Ekim 2019 Pazar
09:30-11:30 (Ödüllü) Sözel Bildirilerin Sunumu ve Tartışması
Yöneticiler: Prof. Dr. Prof. Dr. Yasemen IŞIK TANER, Prof. Dr. Aslı KURUOĞLU ÇEPİK, Doç. Dr. Levent ATİK
12:00-14:30  Öğle Yemeği
14:30 (ödüllü) Poster Jürisi
Prof. Dr. Engin EKER
Prof. Dr. Orhan DOĞAN
Prof. Dr. Tayfun TURAN
Prof. Dr. Zehra ARIKAN
Prof. Dr. Taha KARAMAN

Kongreye Kalan Süre

2019/10/10 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
10-13 Ekim 2019
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Başlangıç Tarihi: 17 Haziran 2019
Bitiş Tarihi: 13 Eylül 2019

Organizasyon Sekreteryası

Merve Demirbaş

+90 535 746 51 93

info@psikiyatriakademisi2019.com